هما عرش نشین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هما عرش نشین

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.32
محقق اردبیلی 1391 - 1393
زیست شناسی علوم گیاهی
– کارشناسی – معدل: 17.27
محقق اربیلی 1387 - 1391