سمانه ارواحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه ارواحی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار(کارآموزی دوره کارشناسی) تولیدی گز شریف 1387/3 - 1387/6
کمک حسابدار تولیدی کلید خام نفیس 1388/6 - 1389/3
کارمند مالی -حسابدار شرکت یکتابتن 1390/4 - 1392/8
حسابدار واحد مالی- حقوق و دستمزد- فروش و امور مالیاتی شرکت نامی نو 1392/10 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالیاتی
– کاردانی – معدل: 18.17
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی 1385 - 1387
حسابداری علمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 17.39
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام 1387 - 1389