پیمان دوقزلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان دوقزلو

محل سکونت: فارس - آباده

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
DATA BASE MAN دینا آزمون 1392/2 - 1393/9