لیلا فریدونی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا فریدونی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی تكنولوژی صنایع شیمیایی شیمی
– کارشناسی – معدل: 16.50
جامع علمي كاربردي 1388 - 1392