علی عسگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عسگری

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول IT قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء 1390/12 -
كارشناس IT شركت فرا ايده آل 1388/3 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر كامپیوتر
– کارشناسی – معدل: 13.40
پيام نور كرمانشاه 1385 - 1390