شبنم پوریافر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شبنم پوریافر

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.00
پیام نور 1388 - 1391