مهدی لطفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی لطفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مشاوره مشاوره
– کارشناسی – معدل: 16.00
دانشگاه تهران 1390 - 1393