رسول نیکویی سراوانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول نیکویی سراوانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس سیستم صداوسیما 1379/6 - 1382/6
مسئول امنیت شبکه قطارهای مسافری رجاء 1382/6 - 1390/9
کارشناس ارشد مهندسی سیستم بانک پارسیان کاسپین 1390/9 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.28
آزاد کرج 1376 - 1378
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 18.49
آزاد اراک 1387 - 1390
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.16
علوم و تحقیقات 1390 - 1393