حامد عبدالهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد عبدالهی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT کاربرد
– کارشناسی – معدل: 14.66
علوم و فناوری سپاهان 1389 - 1391
برق قدرزت الکتروتکنیک
– کاردانی – معدل: 15.00
ازاد خمینی شهر 1386 - 1388