محمد مهدی ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مهدی ابادی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مسئول واحد های مهندسی صنایع و تضمین کیفیت پلی اوره تان ایران 1386/2 - 1390/12
رئیس سیستم های کیفیت و ازمایشگاه صنایع فورج البرز 1391/1 -
مدیر تضمین کیفیت-نماینده مدیریت صنایع فورج البرز 1394/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد قزوین 1377 - 1382