جعفر امینی نیک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر امینی نیک

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کیفیت آرتین طب و پلیمر 1392/8 - 1393/7
کارشناس کنترل پروژه و منابع انسانی پروژه 1100 واحدی نخلستان 1392/6 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.17
علوم و تحقیقات تهران 1391 - 1393
ریاضی کاریردی
– کارشناسی – معدل: 14.01
اراک 1385 - 1390