ارمان صادقی خیمه سر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارمان صادقی خیمه سر

محل سکونت: گیلان - بندر انزلی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتری اداری جنرال مکانیک 1391/5 - 1393/1
کارشناس برق - کارشناس برنامه ریزی و pm کارخانه فیبر ایران 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.50
ازاد اسلامی 1391 - 1393
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.16
ازاد اسلامی 1385 - 1389