اصغر احمدي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اصغر احمدي

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارت سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.80
کاشان 1388 - 1391
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 16.80
کرمان 1385 - 1387
مکانیک
– دیپلم – معدل: 17.55
1383 - 1385