مجتبی بهادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی بهادری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد