نرگس بندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرگس بندری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
روانشناس بیمارستان امام رضا بیرجند 1392/1 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی – معدل: 15.30
ازاد کاشمر 1387 - 1390