رضا صادق کوهستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا صادق کوهستانی

محل سکونت: مازندران - چالوس

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
کار با اینترنت
نرم افزار AutoCad
نرم افزار Etabs
کارآفرینی
امداد و نجات

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی شرکت دی 1392/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.93
آزاد اسلامی 1384 - 1387