هدیه اصلاحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هدیه اصلاحی

محل سکونت: قزوین - محمدیه

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.07
آزاد میانه 1390 - 1394
اتمی رآکتور
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد 1394 - 1396