فرهاد فرهمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد فرهمند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست توزیع کاله 1392/3 - 1394/1
برنامه ریزی کاله 1391/10 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.56
آزاد تهران جنوب 1386 - 1390