سیده صغری پورذوالفقار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده صغری پورذوالفقار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جامعه شناسی علوم اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.79
آزاد بابل 1392 - 1394