نادر فخر اور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادر فخر اور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنعتی تولید
– کارشناسی – معدل: 14.16
مبارکه 1373 - 1377