ارش فاقدپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش فاقدپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 13.24
تهران جنوب 1387 - 1392