مسعود عابدینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود عابدینی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر منابع انسانی احیا گستر 1391/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
MBA مدیریت خدمات
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
سازمان مدیریت سازمانی 1392 - 1394