محمد محقق تبار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد محقق تبار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عکاسی عکاسی
– کارشناسی – معدل: 18.00
آزاد اسلامی 1382 - 1387