پیمان قاسم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان قاسم زاده

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد