امین رضا کارگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین رضا کارگر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوپر وایزر مواد سوختی پارس جنوبی _ فازهای ۶،۷و۸ مشارکت بین المللی TIJD 1383/10 - 1387/7
مدیر کنترل کیفیت و سرپرست کارگاه کارخانه تولیدی بتن آماده بتن سازان 1389/5 -
مدیر کنترل کیفیت و سرپرست کارگاه کارخانه تولیدی شن و ماسه ماسه سازان 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 13.56
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1377 - 1382