مهرداد آذرباد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد آذرباد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
آیت الله بروجردی 1390 - 1394