مهدی دانشجو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی دانشجو

محل سکونت: آذربایجان غربی - شاهین دژ

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
شهید چمران اهواز 1390 - 1392
زمین شناسی -
– کارشناسی – معدل: 15.00
ارومیه 1385 - 1390