بهنام حشمت کبودوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهنام حشمت کبودوند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر شرکت دوار سقف 1386/12 - 1388/12
اجرا شرکت فراز اندیش غرب 1389/1 - 1390/1
ناظر شركت مهندسین مشاور مداب 1391/2 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد 1389 - 1391