صدف عامرطاش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدف عامرطاش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن