بهزاد حمزه لو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد حمزه لو

محل سکونت: مرکزی - خمین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی مهندس مشاور 1393/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی تکتونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.87
دامغان 1389 - 1391