مایده خلیفه عبدل ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مایده خلیفه عبدل ابادی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور 1389 - 1393