محمدطاهر خسروی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدطاهر خسروی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس فنی بازرسی فنی CCM 1382/5 - 1387/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.06
رازی 1376 - 1380