محمد دهقان حصار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد دهقان حصار

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی 1390/1 - 1393/10
مدیر فروش کارشناس فروش 1386/3 - 1390/1
مدرس اموزشگاه کنکور هاتف 1389/7 - 1391/11
شابلون کار پتروشیمی ماهشهر 1382/3 - 1383/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
جهاد دانشگاهی 1390 - 1393
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.80
جهاد دانشگاهی 1387 - 1390
فناوری اطلا عات برنامه نویسی وب
– کارشناسی – معدل: 17.00
جهاد دانشگاهی 1386 - 1388
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد اسلامی 1384 - 1385
مکانیک صنایع
– کاردانی – معدل: 17.00
صنایع و معادن 1382 - 1384