شهریار مورش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهریار مورش

محل سکونت: خوزستان - ایذه



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس اجرا شرکت پتروپارت 1391/10 -
بازرس اجرا شرکت پرمند 1392/5 - 1393/3
بازرس تست پکیج شرکت ای جی سی 1393/4 -