مهدی غلامی مجرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی غلامی مجرد

محل سکونت: مرکزی - ساوه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.50
آزاد ساوه 1386 - 1389