سیدمجید سجادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدمجید سجادی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد