علیرضا ایزدی راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا ایزدی راد

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (توسن) 1390/6 -
سرپرست بخش طراحی کانون تخصصی مبتکران 1388/3 - 1390/4
سرپرست بخش طراحی کانون تخصصی طراحان تهران 1385/3 - 1388/3
طراح پرشین ریس 1384/1 - 1385/1
طراح نشر پژواک کیوان 1382/11 - 1383/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک رایانه
– کاردانی – معدل: 17.00
جامع علمی کاربردی 1383 - 1386
گرافیک رایانه
– کارشناسی – معدل: 17.00
جامع علمی کاربردی 1390 - 1392