سید صابر محمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید صابر محمودی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی 1393/6 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پالایش
– کارشناسی – معدل: 15.73
اراک 1388 - 1392
مهندسی شیمی طراحی فرایند جداسازی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.43
دانشگاه تهران 1392 - 1394