سعید چگینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید چگینی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژکار اپراتور خط تولید شرکت پرتو ناب الکترونیک 1383/3 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فنی
– دیپلم – معدل: 15.20
1378 - 1380