محمدحسن روحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسن روحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد




سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی دارویی
– کارشناسی – معدل: 18.58
علوم دارویی 1391 - 1394