سهند قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهند قاسمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده علمی سلامت اندیش فلورا 1393/4 - 1394/4
مدیریت داروخانه داروخانه 1390/3 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 16.00
تهران شمال 1390 - 1394