مرضیه نیکخواه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه نیکخواه

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریتصنعتی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.02
قزوین باراجین 1391 - 1394