رضا ضیائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا ضیائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.75
آزاد اسلامشهر 1391 - 1393
سابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 16.25
آزاد اسلامشهر 1387 - 1390