معصومه صدیق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه صدیق

محل سکونت: آذربایجان غربی - تکاب

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمینشناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 13.17
ارومیه 1387 - 1391