سارا خوش لهجه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا خوش لهجه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان روسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 0.00
سراسری 1391 - 1395