میثم سلطانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم سلطانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت هتلداری
– کارشناسی – معدل: 18.00
هتلداری و گردشگری بنیاد 1390 - 1393