امیر عبدالهی اندرابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر عبدالهی اندرابی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی ایرانخودرو 1392/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اتومکانیک مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 14.00
ممقان 1387 - 1390