وحید علی خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید علی خانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انجام کارهای مدلینگ شرکت مهندسین مشاور آفرینش 1393/1 - 1394/3
تهیه نقشه های فاز 2 و انجام متره برآورد و تهیه نقشه های چون ساخت شرکت پیمانکاری آژندریز 1386/6 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.33
امام خمینی 1388 - 1390