کامران صدفی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کامران صدفی زاده

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر دار بانک کشاورزی 1390/4 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.00
غیرانتفاعی الوند 1392 - 1394