حمید رضا امینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا امینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر سیویل oiec 1389/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.33
آزاد قاِیمشهر 1385 - 1388
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 12.85
کاشمر 1381 - 1384